Přehled obchodu

Statistiky

V záložce statistiky na přehledu obchodu můžete sledovat výkon kampaně za vybrané období. Vybrat si můžete z předem daných časových období nebo si zobrazit libovolně zvolené. Statistiky lze filtrovat podle data kliknutí, nejklikanějších kategorií či produktů a také cen kliknutí. Vybrané přehledy pak lze sledovat po dnech, měsících nebo letech.

Pokud máte zapnutou automatickou optimalizaci konverzí, uvidíte na svém přehledu kromě nákladů na kampaň také přímé a asistované tržby (konverze), počet přivedených konverzí a také efektivitu kampaně přes metriku PNO.

zobrazeni-statistik-prehled-obchodu-cz


Náklady

Celková výše nákladů se odvíjí od toho, kolik kliknutí a za jakou cenu bylo učiněno v daném časovém období. Výši nákladů lze regulovat počtem zařazených produktů a úpravou CPC. Zobrazená suma je bez DPH. 

 


Přímé tržby

Přímé konverze jsou uskutečněny přímo po návštěvě uživatele z FAVI a jsou započítány podle výchozího atribučního modelu Google Analytics, tedy poslední nepřímý proklik (last click non-direct).

Výše přímých konverzí se na přehledu obchodu objeví pouze v případě, že máte nastavenou automatickou optimalizaci konverzí.

Hodnota přímých tržeb se propisuje z napojeného účtu Google Analytics dle cesty: Akvizice  > Veškerá návštěvnost > Zdroj/médium a zde vyfiltrujete zdroj/médium favi / cpc.

 


Asistované tržby

Asistované konverze zahrnují nákupy, kdy v průběhu konverzní cesty uživatel přišel z FAVI, ale následně nakoupil až později – například nakonec nakoupil tak, že zadal značku vašeho obchodu do Google a uskutečnil tak přímý nákup přes Google.

FAVI vystupovalo v konverzní cestě zákazníka ale dříve. Pokud se v dané cestě zákazníka vyskytl proklik z FAVI, tak je FAVI v asistovaných konverzích zahrnuto.

Výše asistovaných konverzí se opět stahuje přes API z napojeného účtu Google Analytics dle cesty: Konverze > Vícekanálové cesty > Asistované konverze a zde vyfiltrujete zdroj/médium favi / cpc.

 


Přímé PNO

Metrika PNO je zkratkou pro podíl nákladů na přivedeném obratu a vyjadřuje, jak se propagace vyplácí. Jinými slovy metrika říká, kolik procent z tržeb (hodnoty konverzí) jste utratili za náklady na reklamu.

Do výpočtu  PNO vstupují pouze přímé tržby, které jsou v Google Analytics přivedené ze zdroje favi / cpc.

 


Ceny kliknutí

Platné minimální CPC jsou stanoveny na úrovni jednotlivých kategorií, na základě jejich celkového výkonu a konkurenceschopnosti. Tyto ceny se mohou automaticky měnit (snižovat a zvyšovat) za účelem přizpůsobení se aktuálním podmínkám trhu a sezónnosti, za účelem zajišťování optimální návštěvnosti. 

Aktuální minimální CPC jsou zveřejněny v přehledu kategorií konkrétní země a na přehledu obchodu v cestě “Ceny za kliknutí" > "Bidování na kategorie”. Zvýšení je limitováno na +20 % v rámci období 30 dní. Více informací o změnách CPC najdete v případě zájmu zde.

Pro úpravu CPC přejděte na přehledu obchodu na záložku “Ceny kliknutí” viz obrázek níže.

moznosti-bidovani-cz

Zde máte 3 způsoby, jak ceny upravovat, a to: 

  • bidovat na produkty skladem,
  • bidovat na celé kategorie,
  • bidovat na konkrétní produkty.

Informace o způsobu bidování najdete na jednotlivých záložkách přímo v administraci. Bidování lze v tuto chvíli nastavovat jenom prostřednictvím administrace. CPC z XML feedu nejsou přebírány. Pokud není v poli vyplněná CPC, automaticky se bere minimální hodnota pro danou kategorii. Po nastavení nové CPC se změna promítne do výše pozice do několika minut.

 


Bidování na produkty skladem

Produkty skladem jsou obecně více konverzní. Bidováním na tuto skupinu produktů podpoříte jejich viditelnost a prodejnost. Cenu za kliknutí na produkty skladem lze navýšit o násobky 1.25, 1.50, 1.75  nebo 2. Připočtený násobek bidu se odvíjí od nastavené ceny za proklik. 

Příklad: při nastavené minimální ceně za kliknutí a zvýšení ceny za kliknutí o 1.5 násobek na skladové produkty, bude účtována cena při prokliku takto: 

1.1 Kč (min. CPC) × 1.5 = 1.65 Kč

 


Bidování na celé kategorie

Cenu lze navýšit pomocí stanovení násobku min. CPC u celých kategorií produktů na přehledu obchodu v záložce Ceny kliknutí > Bidování na kategorie.

Vyšší cenou podpoříte prodejnost produktů ve vybraných kategoriích a také zvýšíte pozice produktů v rámci těchto kategorií. K doporučeným hodnotám je vhodné se dostat postupným navyšováním a nikoli jednorázově.

ceny-za-kliknuti

Pokud cena není ve sloupečku „Aktuální CPC“ vyplněna, bere systém minimální CPC pro kategorii. Neznamená to, že se produkty nezobrazují.

 


Bidování na jednotlivé produkty

Zvýšit cenu lze pomocí násobku minimální CPC i u libovolných produktů na přehledu obchodu v záložce Ceny kliknutí > Bidování na produkty. Bidováním zlepšíte vybraným produktům pozice v rámci katalogu a podpoříte jejich prodejnost. Jelikož se jedná o specifičtější nastavení, má bidování na produkty vyšší váhu, tzn. nastavená cena na produkt má přednost před cenou nastavenou na kategorii, v níž se produkt nachází.

 


Jaká cena se finálně za prokliknutí produktu účtuje? 

Ta nejpřesnější – přednost má cena nastavená na produkt a poté na kategorii. Ceny můžete tedy jednak selektivně snižovat i zvyšovat. Nastavená CPC je bez DPH.