Proč se zobrazuje méně produktů než zasílám, i když mám všechny informace správně?

Systém FAVI je nastaven tak, aby zobrazoval pouze unikátní produkty. Ať už v rámci vlastní nabídky, nebo nabídky konkurence jsou duplicitní produkty spojovány na základě podobnosti obrázku a v katalogu je pak zobrazen pouze jeden z nich.

To stejné platí i pro varianty produktů s totožnou produktovou fotografií, dle které není jasné, že se jedná například o jiný rozměr. 

Obvykle se zobrazí ta varianta, kterou náš systémem vyhodnotí jako tu pro zákazníka nejadekvátnější na základě kvalitativních faktorů a nastavené CPC. Typicky to často může být ta menší (levnější) varianta.