1. FAVI help page
 2. Wymagania dotyczące pliku XML
 3. Znaczenie i wymagania dla poszczególnych elementów

Znaczenie i wymagania dla poszczególnych elementów


NUMER IDENTYFIKACYJNY (ID) *

ID jest unikalnym oznaczeniem produktu w ramach sklepu internetowego. Oznaczenie to nie może być zmieniane w trakcie współpracy, w przeciwnym razie może dojść do utraty historii produktu, a także do utraty pozycji. Jeśli w feedzie XML pojawi się wiele produktów o tym samym ID, dane nie zostaną zaktualizowane, ponieważ feed zostanie oceniony jako nieprawidłowy.

Element może zawierać liczby, duże i małe litery bez znaków diakrytycznych oraz znaki specjalne takie jak kreski i podkreślenia.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML Element
Heureka/Zboží <ITEM_ID>15a-diRE</ITEM_ID>
Google  <g:id>15a-diRE</g:id>
Compari/Árukereső: <identifier>15a-diRE</identifier>
Ceneo id=“15a-diRE″

 

OZNACZANIE WARIANTÓW

Produkty będące wariantami tego samego produktu mają unikalny ITEM_ID i mają ten sam ITEMGROUP_ID.

Włączenie tego elementu jest zalecane.

Specyfikacja pliku XML Element
Heureka/Zboží <ITEMGROUP_ID>ZD563</ITEMGROUP_ID>
Google  <g:item_group_id>ZD563</g:item_group_id>
Compari/Árukereső: <GroupId>ZD563</GroupId>
Ceneo nie zdefiniowane w specyfikacji

 

NAZWA PRODUKTU *

Dokładna nazwa produktu. Nazwa produktu musi być wystarczająco opisowa, aby można było go prawidłowo skatalogować. Nie jest właściwe podawanie jednowyrazowej nazwy produktu, np. nazwy kolekcji lub edycji.

Nazwa produktu może zawierać nazwę producenta lub marki, ale nie nazwę sklepu lub adres URL. Nazwa nie powinna również zawierać informacji takich jak w magazynie, wyprzedaż, zniżka, darmowa wysyłka itd.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML  Element

Heureka/Zboží

<PRODUCTNAME>Łóżko pojedyncze Merida 90 x 200 cm</PRODUCTNAME>
Google  <title>Łóżko pojedyncze Merida 90 x 200 cm</title>
Compari/Árukereső <Name>Łóżko pojedyncze Merida 90 x 200 cm</Name>
Ceneo <name>Łóżko pojedyncze Merida 90 x 200 cm</name>

 

OPIS PRODUKTU *

Informacje w niej zawarte powinny bezpośrednio odzwierciedlać wariant produktu. Dobrym pomysłem jest umieszczenie tutaj odpowiednich słów kluczowych, które pomogą również w umieszczeniu produktu w filtrach. Opis powinien być na tyle szczegółowy, aby dać odwiedzającym wystarczającą ilość informacji do podjęcia decyzji o zakupie produktu.

Niedozwolone jest podawanie w ramach opisu:

 • danych kontaktowych,
 • linków,
 • jakichkolwiek innych komunikatów reklamowych,
 • emotikon.

Formatowanie opisu może nie zostać całkowicie usunięte w procesie importu danych z pliku XML. Mogą zostać zachowane znaki kodu, dlatego konieczne jest przesłanie opisu bez formatowania i linków (np. do innych produktów lub kontaktów). Wyświetlanie tekstu można sprawdzić w szczegółach produktu w katalogu FAVI. Generalnie w systemie FAVI zapisane jest następujące formatowanie tekstu:

Wydzielenie paragrafu:
<p>tekst akapitu</p>

Przejście do nowej linii:
<br>nowy wiersz

Tekst pisany kursywą:
<i>tekst kursywą</i>
<em>tekst kursywą</em>

Pogrubiona czcionka:
<b>tekst jest pogrubiony.</b>
<strong>tekst jest pogrubiony.</strong>

Wymień w punktach:
<ul>
<li>pkt 1</li>
<li>pkt 2</li>
<li>pkt 3</li>
</ul>

Lista numerowana:
<ol>
<li>pkt 1</li>
<li>pkt 2</li>
<li>pkt 3</li>
</ol>

Żadne inne formatowanie nie jest pobierane z pliku XML. Dalsza poważna edycja i formatowanie mogą rozbić lub pogorszyć tekst.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML 

Element

Heureka/Zboží

<DESCRIPTION>Solidne łóżko MERIDA w wykończeniu bukowym należy do …</DESCRIPTION>
Google <g:description>Solidne łóżko MERIDA w wykończeniu bukowym należy do...</g:description>

Compari/Árukereső

<Description>Solidne łóżko MERIDA w wykończeniu bukowym należy do...</Description>

Ceneo

<desc><![CDATA[Solidne łóżko MERIDA w wykończeniu bukowym należy do…]]></desc>


 

KATEGORIE *

Kategoria określa przede wszystkim klasyfikację produktu w katalogu i dlatego powinna być podana jak najdokładniej. Kategorie mogą być nazywane zgodnie z drzewkiem kategorii FAVI lub można wysyłać kategorie niestandardowe, jeśli są wystarczająco szczegółowe. We wpisie kategorii zawsze wskazane jest podanie pełnej ścieżki produktu, np. pokój dziecięcy > łóżka dziecięce > łóżeczka.

Wszystkie produkty, które są wymienione w pliku XML z odpowiednią kategorią, poprawnym linkiem, wystarczająco dużym zdjęciem i podaną ceną są automatycznie ładowane do katalogu FAVI.

Jeśli produkt nie posiada kategorii, nie zostanie wyświetlony w katalogu.

Drzewka kategorii dla wszystkich krajów są dostępne tutaj:

Następujące kategorie zostaną również odrzucone w ramach importu:

 • kategorie nie pasujące do katalogu,
 • kategorie wymienione bardzo ogólnie (np. jako rabaty, wyprzedaże, promocje itp.),
 • kategorie, które nie występują w odpowiednim języku.

Kategorie nie powinny się często zmieniać. Zmiana kategorii spowoduje usunięcie produktów z katalogu do czasu ponownego zatwierdzenia nowo zgłoszonych kategorii.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML 

Element

Heureka/Zboží

<CATEGORYTEXT>Sypialnie > Łóżka</CATEGORYTEXT>

Google 

<g:google_product_category>Sypialnie > Łóżka</g:google_product_category>

<g:product_type>Sypialnie > Łóżka</g:product_type>

Compari/Árukereső

<Category>Sypialnie > Łóżka</Category>

Ceneo

<cat>
<![CDATA[Sypialnie > Łóżka]]>
</cat>

Uwaga: Nie przetwarzamy kategorii numerycznych w ramach kanału Google. Jeśli zostaną przesłane zarówno elementy g:google_product_category jak i g:product_type, system FAVI preferencyjnie rozważy g:product_type w celu włączenia produktu.


 

CENA PRODUKTU (Z VAT) *

Ostateczna cena sprzedaży z VAT. System będzie przetwarzał ceny podane tylko w tych formatach:

 • 8 000
 • 8000
 • 8000,70
 • 8000.70

Nie używaj kropki jako separatora dla tysięcy i milionów. Jest ona przeznaczona tylko do oddzielania miejsc dziesiętnych. 

System nie przelicza automatycznie cen, jeśli są one w innej walucie (nawet jeśli cena jest wysłana z walutą. np. w postaci 100 EUR). Waluta jest zawsze automatycznie dodawana przez system na podstawie obowiązującej waluty danego kraju.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML  Element
Heureka/Zboží <PRICE_VAT>4500</PRICE_VAT>
Google  <g:price>5500</g:price>
jeśli produkt jest w sprzedaży, proszę podać <g:sale_price>4500</g:sale_price>
Compari/Árukereső: <Price>4500</Price>
Ceneo price=“4500″

Uwaga: Rabaty dla produktów w katalogu FAVI są generowane automatycznie przez system na podstawie zapisanej historii ceny bazowej. Jeśli w XML feed wystąpi obniżka ceny, cena produktu w FAVI jest również obniżana i obliczana jest kwota rabatu. W ten sposób informacja o rabacie nie jest pobierana z żadnego dodatkowego elementu w pliku produktowym XML.


 

URL *

Określa link do strony produktu w sklepie internetowym. Landing page produktu musi zawierać cenę produktu, jego dostępność, więcej informacji o produkcie oraz przycisk do zakupu lub zamówienia produktu.

Adres URL musi być unikalny w obrębie pliku XML. Nawet poszczególne warianty produktu powinny mieć swój własny adres url.

Wysłany adres musi być poprawny, tzn:

 • nie może zawierać spacji,
 • znaków diakrytycznych,
 • znaki specjalne muszą być zastąpione odpowiednimi jednostkami (kombinacja znaku procentu i dwucyfrowej liczby szesnastkowej), w przeciwnym razie produkt nie zostanie załadowany do katalogu.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML  Element
Heureka/Zboží <URL>https://www.url.cz/merida.html#/90x200_cm</URL>
Google <link>https://www.url.cz/merida.html#/90x200_cm</link>
Compari/Árukereső: <Product_url>https://www.url.cz/merida.html#/90x200_cm</Product_url>
Ceneo url=“https://www.url.cz/merida.html#/90x200_cm″

 

ZDJĘCIE GŁÓWNE *

Główne zdjęcie produktu, jako jedna z najważniejszych informacji w XML feed, musi spełniać następujące kryteria:

1) Produkt na zdjęciu głównym nie może być sprzeczny z jego specyfikacją - czyli nazwą lub opisem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy obraz produktu jest sprzeczny z jego specyfikacją:

 • w innym dekorze lub kolorze (krzesło w buku nie powinno mieć na zdjęciu krzesła w orzechu),
 • w innym rozmiarze (naklejka o wymiarach 25 x 25 cm nie powinna być pokazywana na całej ścianie itp.)
 • wyświetlany z produktami innymi niż dostępne w sprzedawanej cenie (np. kompletny zestaw do sypialni, nawet jeśli w cenie dostępna jest tylko szafa, lub kompletny zestaw stół i krzesła, jeśli w cenie dostępny jest tylko stół, lub jeśli produkt wyświetlany jest w innym wariancie kolorystycznym). Innymi słowy, zdjęcie główne może pokazywać produkt tylko w liczbie, która jest na sprzedaż. Wyjątkiem jest umieszczenie cyfry określającej liczbę identycznych produktów w jednym opakowaniu (zestawie). Jednakże cyfra nie może zakrywać produktu lub być w inny sposób rozpraszająca (najlepszy jest róg zdjęcia).

2) Produkt na zdjęciu głównym musi być reprezentowany przez prawdziwą fotografię, a więc nie tylko szkic lub ilustrację.

3) Zdjęcie główne musi mieć rozdzielczość co najmniej 600 x 600 px. Zaleca się jednak przesłanie największego dostępnego rozmiaru, najlepiej powyżej 1000 x 1000 px.

4) Produkt na zdjęciu głównym musi być pokazany w całości, a nie tylko określona część lub detal.

5) Najlepiej, aby produkt był wyeksponowany na białym tle. Jeśli produkt jest ustawiony we wnętrzu, musi on dominować w obrazie, aby klient już na pierwszy rzut oka wiedział, co to za produkt.

6) Zdjęcie główne nie może zawierać dodatkowego tekstu ani innych modyfikacji graficznych (ikony, znaki wodne, loga, 1+1, rabat, komplet, zestaw, kokardki itp.)

7) Główne zdjęcie nie może być tylko wypełnionym kolorem kwadratem (taki produkt nie jest uznawany za prawdziwy).

8) Unikaj przesyłania zdjęć w kolorowej obwódce.

Jeśli zdjęcie nie spełnia powyższych kryteriów, może zostać zablokowane do wyświetlania. Wszelkie dodatkowe zdjęcia, które są dostępne (rysunki, detale, zdjęcia wnętrz i kompozycji) należy przesłać jako alternatywne obrazy, które będą wyświetlane na szczegółach produktu bezpośrednio w katalogu FAVI.

Jeśli produkt zostanie zablokowany do wyświetlenia z powodu niespełnienia któregoś z kryteriów obrazu, a system wykryje modyfikację obrazu, obraz zostanie ponownie rozpatrzony i produkt wróci do katalogu. Jednak, aby zmienić obraz, należy również zmienić adres URL w XML feed. Nowy obraz zostanie załadowany tylko wtedy, gdy system zarejestruje zmianę adresu URL. Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna zmiana, zachowany zostanie oryginalny obraz.

Jeśli chodzi o sam adres URL dla głównego (i alternatywnego) obrazu produktu, musi on spełniać następujące warunki:

 • URL obrazka nie może zawierać spacji, prawidłowa spacja powinna być zastąpiona przez "%20",
 • URL obrazka nie może zawierać znaków diakrytycznych,
 • URL obrazu nie może być zablokowany. Jeśli system FAVI nie pobierze obrazu, ponieważ adres URL jest zablokowany przez serwer, produkt nie zostanie załadowany do katalogu.
 • Wszystkie adresy URL powinny posiadać zabezpieczony certyfikat https.

Należy pamiętać, że jeśli obraz wcześniej załadowanego produktu zostanie zaktualizowany, a nowy adres URL z akcentami lub spacjami nie będzie dostępny, produkt zostanie dezaktywowany w katalogu.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML 

Element

Heureka/Zboží

<IMGURL>https://www.url.cz/postel-merida.jpg</IMGURL>

Google 

<g:image_link>https://www.url.cz/postel-merida.jpg</g:image_link>

Compari/Árukereső

<Image_url>https://www.url.cz/postel-merida.jpg</Image_url>

Ceneo

<imgs><main url=“https://www.url.cz/postel-merida.jpg“/></imgs>


 

ZDJĘCIA ALTERNATYWNE

URL z alternatywnymi zdjęciami produktu. Inne przesłane zdjęcia są wyświetlane po kliknięciu na przycisk Szczegóły produktu. Liczba alternatywnych zdjęć jest ograniczona do 20.

Wszystkie adresy URL powinny posiadać zabezpieczony certyfikat https.

Ten element powinien zawierać:

 • zdjęcia produktu we wnętrzu,
 • zdjęcie produktu w kompozycji z innymi produktami (np. z tej samej kolekcji),
 • produktu pod różnymi kątami,
 • bardziej szczegółowe części produktu,
 • rysunki z wymiarami itp.

Włączenie tego elementu jest wysoce zalecane.

Specyfikacja pliku XML  Element
Heureka/Zboží <IMGURL_ALTERNATIVE>https://www.url.cz/merida2.jpg</IMGURL_ALTERNATIVE>
Google  <g:additional_image_link>https://www.url.cz/merida2.jpg<g:additional_image_link>
Compari/Árukereső: <Image_url_2>https://www.url.cz/merida2.jpg</Image_url_2>
Ceneo

<imgs><i url=“https://www.url.cz/merida2.jpg“/></imgs>


 

PARAMETRY

Informacje przekazane w postaci parametrów są widoczne w tabeli na szczegółach produktu. Im więcej parametrów produktu prześlesz, tym lepiej. W szczególności prosimy o podanie specyfikacji produktu, które nie są oczywiste na podstawie zdjęcia. 

Do wysoce zalecanych parametrów należą: materiał, kolor, dekor, styl, wymiary i inne cechy charakterystyczne dla danego produktu.

Więcej informacji o tym, jak określić parametry, można znaleźć tutaj.

Włączenie tego elementu jest zalecane.

Specyfikacja pliku XML  Element
Heureka/Zboží <PARAM>
  <PARAM_NAME>Wysokość</PARAM_NAME>
  <VAL>95 cm</VAL>
</PARAM>
Google

<g:color>Brązowy</g:color>
<g:material>drewno lite, buk</g:material>
<g:pattern>Paski</g:pattern>

<g:product_detail>
 <g:section_name>Wymiary</g:section_name>
  <g:attribute_name>Wysokość</g:attribute_name>
  <g:attribute_value>95 cm</g:attribute_value>
</g:product_detail>

Compari/Árukereső:

<Attributes>
  <Attribute>
    <Attribute_name>Wysokość</Attribute_name>
    <Attribute_value>95 cm</Attribute_value>
  </Attribute>
</Attributes>

Ceneo  <attrs>
   <a name=“Wysokość“>
   <95 cm>
   </a>
</attrs>

 


 

CZAS DOSTAWY *

Czas wysyłki produktu w dniach od otrzymania płatności w przypadku przedpłaty lub w przypadku wysyłki za pobraniem od otrzymania zamówienia.

Produkty posiadające etykietę "W magazynie" w katalogu to produkty, które:

 • mają wartość 0, 1, 2 lub 3 w DELIVERY_DATE (Heureka/Zboží),
 • mają wartość "in stock" lub "in_stock" w elemencie dostępności (Google feed),
 • mają wartość 0, 1, 2 lub 3 w polu Delivery_Time (Compari/Árukereső)
 • mają avail="1" (Ceneo).

Inne wartości są uwzględniane w ogólnej ocenie produktu, więc zdecydowanie polecamy je uwzględniać. Konieczne jest jednak, aby wysłana wartość odpowiadała czasowi dostawy, który jest wskazany w sklepie internetowym po kliknięciu z FAVI.

W elemencie czas dostawy należy wprowadzić pojedynczą wartość liczbową, a nie zakres.

Włączenie tego elementu jest obowiązkowe.

Specyfikacja pliku XML  Element
Heureka/Zboží

<DELIVERY_DATE>0</DELIVERY_DATE>

Google

<g:availability>in stock</g:availability>

lub

<g:availability>in_ stock</g:availability>

Compari/Árukereső: <Delivery_Time>0</Delivery_Time>
Ceneo

avail=“1″


 

OPCJE DOSTAWY

Dla jednego produktu może być określona więce niż jedna metoda dostawy. Szczególnie zaleca się uwzględnienie kosztów wysyłki. Zwiększy to ogólną pozycję produktu w katalogu i umożliwi jego lepszą promocję w większej ilości kanałów marketingowych. 

Etykieta bezpłatnej wysyłki będzie wyświetlana na zdjęciu produktu, jeśli jedna z ważnych opcji wysyłki jest wymieniona z ceną 0.

Włączenie tego elementu jest szczególnie zalecane.

Specyfikacja pliku XML  Element
Heureka/Zboží <DELIVERY>
   <DELIVERY_ID>PPL</DELIVERY_ID>
   <DELIVERY_PRICE>0</DELIVERY_PRICE>     <DELIVERY_PRICE_COD>20</DELIVERY_PRICE_COD>
</DELIVERY>
Google 

<g:shipping>
   <g:price>0 CZK</g:price>
</g:shipping>

Compari/Árukereső:

<Delivery_Cost>FREE</Delivery_Cost>

or the following designation: gratuit, gratis, fara cost, ingyenes; ingyen, ingyenesen.

Ceneo nieokreślony, zwróć się do FAVI w celu ustalenia rozwiązania

Uwaga: Forma transportu WŁASNY_TRANSPORT służy do wskazania transportu, gdy towar jest dostarczany samochodami firmowymi, a nie sytuacji, gdy kupujący sam odbiera towar u sprzedawcy.


 

PRODUCENT

Wskazuje producenta produktu.

Włączenie tego elementu jest zalecane.

Specyfikacja pliku XML  Element
Heureka/Zboží <MANUFACTURER>Stolarka XYZ</MANUFACTURER>
Google  <g:brand>Stolarka XYZ</g:brand>
Compari/Árukereső: <Manufacturer>Stolarka XYZ</Manufacturer>
Ceneo <attrs>
   <a name=“Producent“>
   <![CDATA[Stolarka XYZ]]>
   </a>
</attrs>

 


* wskazuje na element obowiązkowy