Cena za služby

V případě schválení obchodu je spolupráce zpoplatněna cenou za kliknutí do e-shopu.

Přehled minimálních CPC pro všechny země:

 

Po schválení registrace je v účtu zpřístupněna administrace, ve které je uveden přehled kliknutí (na kategorie i konkrétní produkty) a také je zde panel pro úpravu nastavení CPC. Po zpracování registrace obchodu jsou ze strany account managera poskytnuty bližší informace o nastavení kampaně a správě účtu.