Ukončení či rozšíření spolupráce

Jak lze přerušit zobrazování nabídky v katalogu?

Kampaně lze přerušit nejlépe tak, že se obrátíte s požadavkem na svého account managera.

Systém FAVI je totiž chráněn proti krátkodobým výpadkům serverů a pokud zaznamená v XML feedu velký pokles produktů, zachytí původní počet produktů v cache a nedojde tím k vyřazení produktů z kampaně. 

! Snížením počtu produktu v XML feedu na 0, nedojde k pozastavení kampaně.

 


Jak lze spolupráci ukončit?

Kampaně lze přerušit nejlépe tak, že se obrátíte s požadavkem na svého account managera.

Systém FAVI je totiž chráněn proti krátkodobým výpadkům serverů a pokud zaznamená v XML feedu velký pokles produktů, zachytí původní počet produktů v cache a nedojde tím k vyřazení produktů z kampaně. 

! Snížením počtu produktu v XML feedu na 0, nedojde k pozastavení kampaně.

 


FAVI může jednostranně omezit či pozastavit spolupráci z těchto důvodů:

  • poskytování neodpovídajících informací o produktech v XML feedu, např. chybné uvedení dostupnosti produktů, odlišné ceny produktů v porovnání s e-shopem, nedostatečné či chybně uvedené kategorie produktů, neodpovídající obrázky produktů atp.,
  • nedostupnost dat v XML feedu tak, aby je systém mohl stahovat a aktualizovat každý den,
  • neuhrazení faktury v termínu splatnosti,
  • poskytování služeb v neodpovídající kvalitě, která ohrožuje dobré jméno FAVI, zejména v souvislosti s obdržením stížnosti ze strany nakupujících.
  • nezaslání reakce do 48 pracovních hodin na zaslané upozornění ze strany FAVI v souvislosti s výše uvedenými body, či dalšími vzniklými překážkami, které brání kvalitnímu průběhu spolupráce.


Jak postupovat pro rozšíření spolupráce do dalších zemí, kde FAVI působí?

Pro každou zemi, je potřebné mít separátní registraci, protože systémy pracují odděleně. Pro registraci tedy využijte standardní formulář. Odkazy pro přidání obchodu najdete zde: 

XML feed je nutné dodat kompletně přeložený v daném jazyce a s odpovídajícími cenami. Url adresy by měly vést na tu verzi e-shopu, která je také v tom daném jazyce. Po registraci vás bude kontaktovat váš account manager.